در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی دهم
دبیر: وحید رباعی پایه دهم ریاضی‌وتجربی آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 68٪ تخفیف 38000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: مجموعه ، الگو و دنباله 32 جلسه - 4 تا رایگان 16000 تومان
فصل 2: مثلثات 19 جلسه - 2 تا رایگان 18000 تومان
فصل 3: توان های گویا و عبارات جبری 32 جلسه - 2 تا رایگان 18000 تومان
فصل 4: معادله و نامعادله 38 جلسه 18000 تومان
فصل 5: تابع 32 جلسه - یکی رایگان 16000 تومان
فصل 6: شمارش ، بدون شمردن 21 جلسه - 2 تا رایگان 16000 تومان
فصل 7: آمار و احتمال 21 جلسه - 2 تا رایگان 16000 تومان