در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
عربی دهم
دبیر: شاهو رحمانی پایه دهم ریاضی‌وتجربی آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 62٪ تخفیف 30000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ 25 جلسه - 6 تا رایگان 9000 تومان
فصل 2: اَلدَّرْسُ الثّاني 32 جلسه - یکی رایگان 10000 تومان
فصل 3: اَلدَّرْسُ الثّالِثُ 43 جلسه - 3 تا رایگان 10000 تومان
فصل 4: اَلدَّرْسُ الرّابِعُ 42 جلسه 10000 تومان
فصل 5: اَلدَّرْسُ الْخامِسُ 32 جلسه - یکی رایگان 10000 تومان
فصل 6: اَلدَّرْسُ السّادِسُ 27 جلسه 10000 تومان
فصل 7: اَلدَّرْسُ السّابِعُ 30 جلسه 10000 تومان
فصل 8: اَلدَّرْسُ الثّامِنُ 27 جلسه 10000 تومان