در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جمع بندی شیمی پایه
دبیر: اردو طلایی پایه پیش‌ دانشگاهی ریاضی‌و‌تجربی آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 20000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: شیمی ۲ 21 جلسه - یکی رایگان 18000 تومان
فصل 2: شیمی ۳ 15 جلسه - یکی رایگان 12000 تومان