در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1003 دهم درس سوم
دبیر: جمعی از دبیران پایه هفتم آموزش خط به خط خرید یکجای کل فصل ها با 35٪ تخفیف 24000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 گذشته استمراری درس3 دهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 ضمایر انعکاسی-تاکیدی 4 جلسه 11000 تومان
فصل 3: 03 انیمیشن لغات درس 3 دهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 04 لغات درس3 دهم 7 جلسه 17000 تومان
فصل 5: 05 تست لغات درس3 دهم 3 جلسه 7000 تومان