در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1103 یازدهم درس سوم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 29000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 جملات شرطی درس3 یازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 افعال ربطی درس3 یازدهم 4 جلسه 9000 تومان
فصل 3: 03 تست جامع درس3 یازدهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 04 انیمیشن لغات درس3 یازدهم 2 جلسه 3000 تومان
فصل 5: 05 لغات درس3 یازدهم 8 جلسه 21000 تومان
فصل 6: 06 تست لغات درس3 یازدهم 3 جلسه 8000 تومان