در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
05 معادلات و نامعادلات
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 29000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 حل نامعادلات به روش هندسی 8 جلسه - 7 تا رایگان 26000 تومان
فصل 2: 02 حل معادلات گویا 3 جلسه 9000 تومان
فصل 3: 03 کاربرد معادلات گویا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 4: 04 حل معادلات گنگ 2 جلسه 5000 تومان