در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1001 دهم درس اول
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 23٪ تخفیف 23000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 آینده ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 اسم 4 جلسه 8000 تومان
فصل 3: 03 پویانمایی لغات درس1 2 جلسه 3000 تومان
فصل 4: 04 لغات درس1 5 جلسه 14000 تومان
فصل 5: 05 تست لغات درس1 3 جلسه 5000 تومان