در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
10 دما و گرما
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 52000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 207 درسنامه جامع دما و گرما ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 208 تستهای دما و گرما 4 جلسه 14000 تومان
فصل 3: 209 انبساط غیر عادی آب 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 210 تستهای انبساط 7 جلسه 23000 تومان
فصل 5: 211 اعداد کاربردی در دما و گرما 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: 212 تستهای اعداد کاربردی در دما و گرما 10 جلسه 30000 تومان