در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
09 تابع معکوس
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با -57٪ تخفیف 22000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 وارون یک تابع ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حل معادله f(x) برابر معکوس f(x) 2 جلسه 7000 تومان
فصل 3: 03 وارون دو تابع معروف 1 جلسه 3000 تومان
فصل 4: 04 ترکیب دو تابع معکوس هم 1 جلسه 4000 تومان