در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 سینماتیک
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 85000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مبانی ریاضی در سینماتیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 درسنامه جامع سینماتیک 6 جلسه 17000 تومان
فصل 3: 03 تستهای مفاهیم اولیه سینماتیک 8 جلسه 22000 تومان
فصل 4: 04 درسنامه سرعت نسبی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 05 تستهای سرعت نسبی 3 جلسه 7000 تومان
فصل 6: 06 تستهای تکمیلی سینماتیک 16 جلسه 47000 تومان
فصل 7: 07 مسائل دو جسمی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 8: 08 تستهای مسائل دو جسمی 3 جلسه 7000 تومان
فصل 9: 09 سقوط آزاد ویژه رشته ریاضی 2 جلسه 2000 تومان
فصل 10: 10 تستهای سقوط آزاد 5 جلسه 9000 تومان