در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
04 درجه 2
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 72000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 ریشه های تابع درجه دو و اعمال جبری روی آنها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حل نا معادلات درجه دو به روش جاذبه و دافعه 12 جلسه - 5 تا رایگان 41000 تومان
فصل 3: 03 حل نامعادلات کسری 4 جلسه 11000 تومان
فصل 4: 04 نقش آ و دلتا در تابع درجه دو 5 جلسه 13000 تومان
فصل 5: 05 نامعادلات نموداری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 6: 06 الگوی سیبا در تابع درجه دو 4 جلسه 14000 تومان
فصل 7: 07 اس و پی در معادله درجه2 4 جلسه 14000 تومان
فصل 8: 08 تشکیل معادله درجه2 جدید 2 جلسه 6000 تومان