در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1004 دهم درس چهارم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 32000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 افعال وجهی درس4 ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 قید حال درس4 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: 03 حروف اضافه درس4 2 جلسه 7000 تومان
فصل 4: 04 تست جامع گرامر درس4 2 جلسه 7000 تومان
فصل 5: 05 انیمیشن لغات درس4 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: 06 لغات درس4 دهم 7 جلسه 22000 تومان
فصل 7: 07 تست لغات درس4 دهم 3 جلسه 8000 تومان