در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1202 دوازدهم درس دوم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 82000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 نشانگرهای شبه جملات وصفی درس2 دوازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 جملات شرطی نوع2 درس2 دوازدهم 2 جلسه 13000 تومان
فصل 3: 03 تست جامع گرامر درس1و2 دوازدهم 4 جلسه 36000 تومان
فصل 4: 04 واژگان درس2 دوازدهم01 3 جلسه 26000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس2 دوازدهم02 3 جلسه 24000 تومان
فصل 6: 06 تست واژگان درس2 دوازدهم 3 جلسه 24000 تومان