در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1201 دوازدهم درس اول
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 105000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 جملات مجهول درس1 دوازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 دنباله سوالی درس1 دوازدهم 3 جلسه 19000 تومان
فصل 3: 03 جملات مرکب درس1 دوازدهم 1 جلسه 5000 تومان
فصل 4: 04 تست جامع درس1 دوازدهم 2 جلسه 13000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس1 دوازدهم01 3 جلسه 29000 تومان
فصل 6: 06 واژگان درس1 دوازدهم02 4 جلسه 35000 تومان
فصل 7: 07 واژگان درس1 دوازدهم03 3 جلسه 27000 تومان
فصل 8: 08 تست لغات درس1 دوازدهم 3 جلسه 25000 تومان