در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
14 القای الکترومغناطیسی
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 18000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 269 درسنامه جامع القای الکترومغناطیسی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 270 تستهای جامع القای الکترومغناطیسی 6 جلسه 13000 تومان
فصل 3: 271 ضریب القاوری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 272 تستهای ضریب القاوری 2 جلسه 5000 تومان
فصل 5: 273 جریان متناوب 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: 274 تستهای جریان متناوب 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: 275 مبدل و نیروگاه 1 جلسه 2000 تومان