در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1203 دوازدهم درس سوم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 34٪ تخفیف 76000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 گرامر درس3 دوازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 گرامردرس3 دوازدهم؛گذشته کامل 2 جلسه 17000 تومان
فصل 3: 03 تست جامع گرامر دوازدهم 3 جلسه 19000 تومان
فصل 4: 04 واژگان درس3 دوازدهم01 3 جلسه 26000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس3دوازدهم02 5 جلسه 40000 تومان
فصل 6: 06 تست واژگان درس3 دوازدهم 2 جلسه 14000 تومان