در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
14 دنباله های حسابی و هندسی
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با -5٪ تخفیف 39000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 دنباله حسابی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 جملات مشترک دو دنباله حسابی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 3: 03 دنباله درجه 2 2 جلسه 5000 تومان
فصل 4: 04 دنباله بازگشتی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 05 دنباله هندسی 6 جلسه 25000 تومان
فصل 6: 06 تشکیل دنباله هندسی از جملات دنباله حسابی 1 جلسه 2000 تومان