در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1102 یازدهم درس دوم
دبیر: مجتبی محمودی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 24٪ تخفیف 37000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 حال کامل درس2 یازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 اسم مصدر درس2 یازدهم 5 جلسه 14000 تومان
فصل 3: 03 انیمیشن درس2 یازدهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 04 لغات درس2 یازدهم 9 جلسه 24000 تومان
فصل 5: 05 تست لغات درس2 یازدهم 3 جلسه 9000 تومان