در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
آزمون 01
دبیر: حرف آخر پروژه ۴۰ (آزمون) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 85000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 00 فایل آزمون 1 جلسه 12750 تومان
فصل 2: 01 درسنامه آزمون اول زیست(مقدمه ای بر فتوسنتز) 6 جلسه 12750 تومان
فصل 3: 02 ادبیات 25 جلسه 12750 تومان
فصل 4: 03 عربی 25 جلسه 12750 تومان
فصل 5: 04 دین وزندگی 25 جلسه 12750 تومان
فصل 6: 05 ریاضی 30 جلسه 12750 تومان
فصل 7: 05 زبان انگلیسی 14 جلسه 12750 تومان
فصل 8: 06 زیست 50 جلسه 12750 تومان
فصل 9: 07 فیزیک 30 جلسه 12750 تومان
فصل 10: 08 شیمی 35 جلسه 12750 تومان