در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
آزمون 06
دبیر: حرف آخر پروژه ۴۰ (آزمون) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 85000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 00 فایل آزمون 1 جلسه 12750 تومان
فصل 2: 01 ادبیات 25 جلسه 12750 تومان
فصل 3: 02 عربی 25 جلسه 12750 تومان
فصل 4: 03 دینی 25 جلسه 12750 تومان
فصل 5: 04 زبان انگلیسی 14 جلسه 12750 تومان
فصل 6: 05 ریاضی 30 جلسه 12750 تومان
فصل 7: 06 زیست 50 جلسه 12750 تومان
فصل 8: 07 فیزیک 30 جلسه 12750 تومان
فصل 9: 08 شیمی 35 جلسه 12750 تومان